Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla zaawansowanych

Print Friendly, PDF & Email

Od dnia 19.02.2015r. Stowarzyszenie „ProMoc” rozpoczyna warsztaty radzenia sobie ze stresem dla zaawansowanych. Warsztaty będą odbywać się raz w tygodniu, aż do połowy maja. Spotkania te będą okazją do zdobycia wiedzy, a przede wszystkim przećwiczenia różnych sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, a także wzmocnienia poczucia własnej wartości. Warsztaty mają na celu zachęcić uczestników do pogłębionej pracy nad sobą, swoimi trudnościami i ograniczeniami. Spotkania będą wykorzystywały aktywne formy pracy. Adresatami warsztatów radzenia sobie dla zaawansowanych będą mieszkańcy w/w powiatu i miast sąsiadujących, którzy już kiedyś brali udział w warsztatach z podobnej tematyki.

Projekt „Warsztaty radzenia sobie ze stresem” realizowany przez Stowarzyszenie ProMoc współfinansowany jest z budżetu województwa śląskiego