O nas…

Print Friendly, PDF & Email

Po raz pierwszy spotkaliśmy się 21.01.2009r.
Na początku było nas szesnastu, a teraz jest nas coraz więcej imamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej.
Pomysł zrodził się z potrzeby pomocy, zrobienia czegoś ponad to czym zajmujemy się zawodowo.
Nasze Stowarzyszenie skupia osoby o różnych poglądach, zawodach, bo wierzymy, że tylko takie całościowe podejście pomoże nam wypracować wspólny kierunek działań i pozwoli podążać tą samą drogą. Nasza praca jest po to, by ukazać pozytywne strony, które kryją się przecież w każdym z nas.
Doceniamy to, że każdy człowiek jest jednostką niepowtarzalną i wyjątkową. Chcemy pomóc mu, aby to dostrzegł. Chcemy dać człowiekowi narzędzie do tego by sam mógł zauważyć swoją wartość i niepowtarzalność, aby mógł odnaleźć swoją drogę życia i brać za nią odpowiedzialność.
Problemy, trudne wydarzenia, które wpisane są w życie ludzkie mogą stać się furtką do lepszego życia. Kryzysy dają możliwość lepszego poznania siebie,  odkrycia swoich potrzeb, możliwości. Spowodują, że każdy człowiek zastanowi się nad sobą i nad własnym życiem.
Niektórzy ludzie mają w sobie wiele siły by poradzić sobie samemu z kryzysem. Mają wspierające otoczenie, możliwości finansowe, jednakże zdarza się często, że pomimo wielu tych pozytywnych zasobów, niektórym trudno dostrzec, w którym kierunku chcą pójść. Tak jak szlifierz potrzebuje szlifierki do obrobienia diamentu, tak każdy człowiek potrzebuje narzędzi do tego, by wydobyć z siebie możliwości i umiejętności, z których nawet sam sobie nie zdawał sprawy. Osoba, która wychodzi z kryzysu może przekazać uzyskane narzędzia dalszym pokoleniom.
Nasze Stowarzyszenie jest dla wszystkich, którzy poszukują tych narzędzi i chcą zmienić swoje życie.

Aleksandra Zieleźny – psycholog, w trakcie Podyplomowych Studiów Psychoterapii przygotowujących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła szereg szkoleń doskonalących umiejętności pracy z drugim człowiekiem. W kręgu jej zainteresowań zawodowych leży praca z osobami w kryzysie spowodowanym załamaniem się zdrowia psychicznego oraz związanym z sytuacją rodzinną Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Lasińska-Matyjasik- psycholożka, od 8 lat pracuje głównie z osobami w kryzysie psychicznym, ukończyła Podyplomowy Kurs Psychoterapii, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  II stopnia, liczne szkolenia kierunkowe. Prowadzi spotkania indywidualne, a także realizuje się poprzez prowadzenie grup. Od kilku lat współprowadzi grupy psychoedukacyjne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, trening rozwoju osobistego z elementami asertywności, treningi radzenia sobie ze stresem, różnego rodzaju warsztaty dla młodzieży.