Projekt “Perspektywy”

Print Friendly, PDF & Email

Od września do grudnia 2012r. realizowany był projekt „Perspektywy – pomoc profilaktyczna i socjoterapeutyczna dla dzieci i ich rodzin”.

Projekt dofinansowany był ze środków budżetu województwa śląskiego. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych. Z jednej strony projekt zakładał warsztaty dla rodziców, z drugiej zaś zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.