Projekt “NIEzależni”

Print Friendly, PDF & Email

SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ

Jeśli żyjesz w bezpośredniej bliskości osoby uzależnionej, możesz zobaczyć, które z poniższych stwierdzeń odnoszą się do ciebie.

 • rozwiązywanie jego problemów lub łagodzenie jego cierpienia jest rzeczą najważniejszą w moim życiu, niezależnie od tego, ile mnie to emocjonalnie kosztuje;
 • chronię go przed konsekwencjami jego postępowania, kłamię, aby go osłonić, ukrywam jego złe postępki, nigdy nie pozwalam o nim źle mówić;
 • próbuję ze wszystkich sił nakłonić go, by postępował wedle moich wskazówek;
 • nie zwracam uwagi na własne odczucia i potrzeby, zajmują mnie tylko jego uczucia i jego potrzeby;
 • jestem gotowa zrobić wszystko, byle tylko mnie nie porzucił;
 • doświadczam znacznie więcej namiętności w burzliwym i dramatycznym związku;
 • jestem perfekcjonistką i za wszystko, co się nie udaje, winię siebie;
 • jestem w środku wściekła, czuję się niedoceniana i wykorzystywana;
 • udaję, że wszystko jest w porządku, choć wcale tak nie jest;
 • najważniejsze w moim życiu jest to, by mnie kochał i to pragnienie nadaje mojemu życiu kształt.

Jeśli na trzy z powyższych punktów odpowiedziałaś “tak” – jesteś w pułapce współuzależnienia.
/za Wanda Sztander Pułapka Współuzależnienia/

Rozważ następujące wskazówki:

 • Zacznij uczyć się o faktach dotyczących uzależnienia i współuzależnienia.
 • Nie musisz dłużej obwiniać alkoholika za swoje życie. Zacznij “żyć obok” koncentrując się na własnych działaniach
 • Nie musisz dłużej kontrolować picia alkoholika. Dowiedz się o dobry program leczniczy i zacznij namawiać go do leczenia.
 • Nie musisz dłużej przychodzić “z pomocą” alkoholikowi. Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie następstwa jego picia.
 • Nie musisz dłużej krążyć wokół powodów jego picia. Skieruj uwagę na siebie. – Nie musisz dłużej grozić. Zacznij mówić to, co myślisz i robić to, co mówisz.
 • Nie musisz dłużej przyjmować lub wyłudzać obietnic. Przestań się liczyć z nimi w swoim realnym życiu a szczególnie nie opieraj na nich żadnych swoich planów.
 • Nie musisz ukrywać faktu, że szukasz pomocy. Zacznij otwarcie mówić o tym alkoholikowi.
 • Nie musisz dłużej gderać i wygłaszać kazań ani się przymilać. Zacznij rzeczowo i spokojnie informować go o każdym niewłaściwym postępowaniu. Potraktuj go jak osobę dorosłą.
 • Nie musisz dłużej znosić ataków na siebie i dzieci. Zacznij ochraniać siebie, poszukaj sojuszników, odrzuć tajemnice /za Wanda Sztander Pułapka Współuzależnienia/