Projekt “Bezpieczna przyszłość”

Print Friendly, PDF & Email

Informacje o zakończonym projekcie

Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego ProMoc zakończyło realizację projektu „Bezpieczna przyszłość – zajęcia dla rodziców mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych”, który realizowany był od września do grudnia 2012r. Projekt ten dofinansowany był ze środków budżetu województwa śląskiego. Działania projektowe skupiły się na przeprowadzeniu warsztatów dla rodziców dzieci przedszkolnych z terenu powiatu mikołowskiego. W czasie warsztatów rodzice poznali konstruktywne metody wychowawcze wolne od przemocy, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami swoimi i dziecka. Trenerzy uświadamiali również rodzicom jak ważna jest ich rola w budowaniu relacji rodzic-dziecko, w myśl tego, że im bardziej dziecko czuje się bezpieczne, akceptowane i kochane w swojej rodzinie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie poszukiwało w przyszłości akceptacji w nieformalnych grupach destrukcyjnych. Dodatkowo dla rodziców i ich dzieci zaplanowano zajęcia oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Po przeprowadzeniu rekrutacji ustalono, iż warsztaty dla rodziców przeprowadzone zostaną w dwóch przedszkolach orzeskich: w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Orzeszu oraz w Przedszkolu Nr 6 w Orzeszu – Zawiści. Łącznie projekt ukończyło 21 rodziców z terenu powiatu mikołowskiego.