Orzesze miasto przyjazne rodzinie

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” od lutego tego roku rozpoczął realizację projektu „Orzesze Miasto przyjazne rodzinie”
W ramach projektu w marcu rozpoczną się:
warsztaty psychoedukacyjne – Spotkania te będą zawierać elementy psychoedukacyjne przeznaczone dla osób współuzależnionych, czyli na co dzień stykających się z problemem uzależnienia od alkoholu bliskiej osoby lub doświadczających przemocy Warsztaty w bezpieczny sposób dają możliwość do zdobycia wiedzy na temat współuzależnienia, sposobów  radzenia sobie,  wymiany doświadczeń, odreagowania emocji, wsparcia. Warsztaty mają również na celu nauczyć uczestników spotkań dbania o siebie, zauważania swoich potrzeb, stawiania granic, wzmacniania poczucia własnej wartości.
Spotkania będą odbywać się co wtorek od 11 marca od godziny 17:00.

Tematy spotkań

  • Stereotypy roli kobiety i mężczyzny a nasze życie
  • Moje potrzeby
  • Trudne związki
  • Moje prawa a prawa innych
  • W drodze do niezależności czyli o tym jak wyjść z współuzależnienia
  • Moje bliskie relacje
  • Poczucie własnej wartości
  • Moje Ja
  • Granice

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – mają na celu stworzyć możliwość odreagowania nagromadzonych napięć, zapoznać z nowymi formami spędzania wolnego czasu. Warsztaty będą odbywać się co czwartek od 20 marca od godziny 16:30.

Warsztaty będą odbywać się w salkach przy Parafii św Wawrzyńca w Orzeszu
Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Orzesze.