Europejski świat bajek i legend

Print Friendly, PDF & Email

Projekt Europejski Świat Bajek i Legend skierowany jest dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Łaziskach Górnych, a realizowany przez Stowarzyszenie ProMoc

Bajki to temat, który trafia tak naprawdę do wszystkich dzieci. Dzieci od najmłodszych lat poznają świat za pomocą bajek, legend i zawartych w nich treści, a niejednokrotnie morałów. W bajkach zawarte są podstawowe normy społeczne. Dzięki nim dzieciom łatwiej odróżnić dobro od zła. Bajki są o tyle bardziej potrzebne dzieciom, u których w rodzinach podstawowe normy są zachwiane. Bajki ponadto pomagają oswoić indywidualne lęki, pomagają budować poczucie wartości dziecka, uczą.

Poprzez bajki z różnych krajów Europy dzieci w sposób przyjemny, bezstresowy i dostosowany do ich wieku będą mogły poznać kulturę i obyczaje tych krajów. Wzmocni to w nich poczucie bycia obywatelem europy, pozwoli przyswoić informacje na temat krajów UE w sposób poza formalny, oparty na doświadczeniu. Dany kraj mogły będą poznać niemal wszystkimi zmysłami. Poprzez przedstawienie sceniczne bajki dzieci będą mogły nauczyć się współpracy z innymi dziećmi, poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za grupę, spędzania czasu wolnego w konstruktywny sposób, pobudzający wyobraźnię.

Planowane, dodatkowe wyjazdy mogą sprawić, że obudzi się w dzieciach chęć poznawania nowego. Poznają coś poza często hermetycznie zamkniętym światem, poszerzy to ich horyzonty. Będą miały być może niepowtarzalną okazję zapoznania się z różnymi formami przekazu.

Wierzymy w to, że nasz projekt może rozbudzić w dzieciach ich indywidualne pasje, odkryć talent. Projekt da możliwość indywidualnego rozwoju osobowości, wyobraźni, wpływu na rzeczywistość i jej kreowania. Dzięki projektowi dzieci poznają świat wolny od patologicznych zachowań, co jest jednym z najważniejszych rzeczy, które można podarować dziecku. Celem projektu jest upowszechnienie kultury europejskiej oraz rozbudzenie zainteresowania różnymi krajami regionami Europy. Bajki będą formą umożliwiającą w sposób przystępny dla dzieci pogłębienie wiedzy na temat krajów europejskich, ich dziedzictwa i bogactwa kulturowego. Możliwość wirtualnej podróży po Europie. Polskie bajki na tle europejskich będą podkreślały miejsce polski i innych krajów bloku post sowieckiego w Europie. Chcemy, by efektem projektu była zmiana postaw dzieci na postawy pro europejskie, obalenie negatywnych mitów i stereotypów na temat Europy. Chcemy, aby dzięki tym działaniom rosło zrozumienie i tolerancja dla różnorodności.

Strona projektu: www.europaibajki.pl lub http://bajki.promoc.ehost.pl