Projekt „Rozwiń skrzydła”

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty rozwojowe „W poszukiwaniu swojej wewnętrznej siły”– rozpoczną się we wrześniu 2014r., a zakończą w grudniu 2014r. Będą stanowiły cykl 16 spotkań. Na pierwszych spotkaniach będzie psychoedukacja na temat przemocy i współuzależnienia, mechanizmów rządzących przemocą, cykliczności przemocy, skutków przemocy i współuzależnienia itp. Na kolejnych spotkaniach natomiast poruszane zostaną zagadnienia z asertywności, prawidłowej komunikacji, rozpoznawania uczuć i konstruktywnego ich wyrażania, a także spostrzegania siebie. Warsztaty rozwojowe dają także możliwość uzyskania wsparcia, odreagowania emocji, wymiany doświadczeń, nauki sposobów radzenia sobie.Grupa rozwojowa rozpocznie się 3 dniowym wyjazdem, podczas którego odbędą się różne warsztaty

Trening radzenia sobie ze stresem – odbędzie się w grudniu 2014r. Uczestniczki grupy rozwojowej „W poszukiwaniu swojej wewnętrznej siły” po ukończeniu spotkań będą miały możliwość skorzystania z dwudniowego treningu radzenia sobie ze stresem. W ramach treningu odbędą się dwa spotkania po 4 godziny. Spotkania te z jednej strony będą okazją do zdobycia wiedzy na temat stresu, uświadomienia sobie swoich reakcje na stres, poznania strategii radzenia sobie ze stresem, z drugiej zaś strony pozwolą także praktycznie przećwiczyć różne techniki radzenia sobie ze stresem. Każde spotkanie zakończy relaksacja.

Warsztaty socjoterapeutyczne – rozpoczną się we wrześniu 2014r. Zajęcia będą przeznaczone dla dzieci w wieku 8 do 16 lat z podziałem na dwie grupy. Zostanie przeprowadzonych 8 spotkań dla każdej z grup. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci dadzą możliwość zaspokojenia i kompensacji ważnych potrzeb uczestników w zakresie kontaktu z rówieśnikami, aktywności, samodzielności, przynależności, akceptacji i uznania. Dzięki realizacji celów edukacyjnych dzieci zdobędą wiedzę o sobie samych i innych. Wzmocnią m.in. umiejętności komunikacyjne, współpracy, wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów.

Warsztaty profilaktyczne – skierowane do dzieci w wieku 8-13 lat.

  • “Zajęcia po zmroku” (dwa warsztaty) będą odbywały się w całkowitej ciemności i półmroku. Głównym celem tego typu zajęć będzie odbudowa zaufania dzieci do innych i samych siebie, nauka współpracy, współodpowiedzialności.
  • “Przeciwdziałać kreatywnością” (2 warsztaty)- nauka radzenia sobie ze stresem poprzez sztukę.
  • “Podróż dookoła świata – poprzez tolerancję innych uczę się szacunku do siebie samego” (2 warsztaty). W trakcie tych zajęć dzieci poznają odmienne zwyczaje, przybliżona zostanie im kultura i tradycje z różnych krajów świata. Zajęcia będą poruszały temat dyskryminacji, równości szans oraz praw człowieka w odniesieniu do jednostki jaką jest dziecko.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.