Zajęcia socjoterapeutyczne (grupa starsza)

Print Friendly, PDF & Email

Na zajęciach socjoterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej i starszej zajmowano się uczuciami i emocjami, ich rozpoznawaniem, wyrażaniem a także uczeniem się rozumienia i akceptowania własnych i cudzych uczuć.  Zagadnieniami związanymi z własną tożsamością i niepowtarzalnością oraz kształtowaniem pozytywnej samooceny. Przeżywanie uczuć i emocji jest naturalną reakcją na to, co dzieje się w kontakcie ludzi z otoczeniem, jest czymś zdrowym i naturalnym. Młodzież uczestnicząca w projekcie przyzwyczajona była do tłumienia emocji, co skutkowało ciągłymi napięciami, agresją i problemami w kontaktach z innymi ludźmi. Przeprowadzone warsztaty miały na celu uczenie rozpoznawania i okazywania własnych uczuć i uczulania na rozpoznawanie i wsłuchiwania się w uczucia innych osób.   Warsztaty miały na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, które są jedną z podstaw zdrowej, zdolnej oprzeć się przeciwnościom losu osobowości. Poczucie to budowaliśmy dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom a także bazowaliśmy głównie na wsparciu emocjonalnym otrzymywanym od innych. Zajęcia socjoterapeutyczne miały na celu uczenie młodzieży akceptowania i lubienia samego siebie oraz zdobywania poczucia własnej wartości. Zajęcia przeprowadzone pozwolą uczestnikom i dadzą odwagę w rozwiązywaniu pojawiających się problemów  w konstruktywny  sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach, znajdując w samym sobie siłę i oparcie.