Zajęcia socjoterapeutyczne (grupa młodsza)

Print Friendly, PDF & Email

Odbywały się w Łaziskach Górnych przy ul. Wyszyńskiego 8 od września do listopada 2014. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Spotkania miała charakter warsztatowy. Łącznie odbyło się 8 spotkań. Dzieci miały możliwość  doskonalenia swoich umiejętności psychospołecznych.  Poprzez doświadczenie bycia w grupie rówieśników oraz wykonywanie ćwiczeń  możliwe było dokonywanie korekty zachowań niepożądanych.
Podczas zajęć prowadzące zwracały szczególną  uwagę na zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zasad wcześniej ustalonych wspólnie z grupa. Podkreślano na każdym spotkaniu zasadę wzajemnego szacunku, prawa do wypowiedzi, oraz bycia wysłuchanym.
Wzmacniano poczucie własnej wartości uczestników, podkreślano ich zasoby i mocne strony. Dzieci uczyły się konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, wzajemnej współpracy.  Zapoznawały się również z różnymi rodzajami emocji oraz akceptowanymi społecznie sposobami ich wyrażania. Rozwijały umiejętności komunikacji z innymi.
W trakcie zajęć wykorzystywano różne formy artterapii, takie jak; psychodramę, biblioterapię, rysowanie, malowanie farbami, muzykoterapię. Dzieci chętnie uczestniczyły również w ćwiczeniach ruchowych.