Zajęcia profilaktyczne – Opis

Print Friendly, PDF & Email

Odbywały się od września do listopada 2014. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Były podzielone na trzy bloki tematyczne, na każdy z nich przypadały dwa spotkania. Łącznie dla tej grupy przeprowadzono sześć zajęć.
Podczas „Zajęć po zmroku” dzieci poprzez zabawy, w trakcie których  doświadczały i uświadamiały sobie  zmysły; smaku, słuchu, dotyku i wzroku. Wykonywały ćwiczenia, których celem było odbudowanie zaufania do siebie oraz innych, poznawały siebie, uczyły się także współpracy oraz odpowiedzialności.
W trakcie spotkań , których tematem było ”Przeciwdziałanie kreatywnością” uczestnicy zapoznawali się z różnymi technikami radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym. Poprzez muzykoterapie, psychodramę, rysunek, malarstwo oraz relaksację. Dzieci brały również udział w licznych zabawach ruchowych.
W „Podróży dookoła świata” dzieci poznawały różne kultury świata, inne tradycje, zwyczaje. Wykonując ćwiczenia uczyły się dostrzegać różnice miedzy ludźmi oraz je akceptować. Prowadzono z dziećmi rozmowy na temat tolerancji oraz dyskryminacji. Zapoznano je z kartą  „Praw Dziecka” .