Zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 8-13 lat

Print Friendly, PDF & Email

Zajęcia będą odbywały się raz na 2 tygodnie  przez okres 3 miesięcy rozpoczynając od września 2014r.

TEMATY ZAJĘĆ :

  • „Zajęcia po zmroku”- Głównym celem tych zajęć jest odbudowa zaufania dzieci do innych i samych siebie, nauka współpracy oraz odpowiedzialności.
  • „Przeciwdziałać kreatywnością –  Zajęcia, które pokazują dzieciom jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem przez sztukę.
  • „Podroż dookoła świata -poprzez tolerancję innych uczę się szacunku do siebie samego”. W trakcie tych zajęć dzieci poznają odmienne zwyczaje oraz przybliżona zostanie im kultura i tradycje z różnych krajów świata. Zajęcia będą poruszały temat dyskryminacji, równości szans oraz praw dziecka.