Warsztaty w poszukiwaniu swojej wewnętrznej siły

Print Friendly, PDF & Email

Od września do grudnia 2014r. w ramach projektu „Rozwiń skrzydła” raz w tygodniu odbywały się warsztaty pt. „W poszukiwaniu swojej wewnętrznej siły”. Uczestniczkami warsztatów były kobiety uwikłane w zjawisko współuzależnienia z uwagi na problem nadużywania alkoholu ze strony najbliższego członka rodziny oraz doświadczania przemocy.
Warsztaty składały się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok ukierunkowany był na przybliższenie i zrozumienie mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie oraz poznanie i wzmacnianie konstruktywnych sposobów wychodzenia z przemocy. Celem drugiego bloku było zwiększenie samoświadomości uczestniczek projektu, poczucia pewności siebie, budowanie wiary w swój potencjał i rozwijanie postawy asertywnej.
Spotkania warsztatowe było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń między uczestniczkami. Panie wzajemnie dawały sobie dużo wsparcia, także poza spotkaniami grupy.
Ogółem odbyło się 16 spotkań warsztatowych.