Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 8-16 lat (z podziałem na 2 grupy)

Print Friendly, PDF & Email

KIEDY?
Grupa socjoterapeutyczna rozpocznie się we wrześniu 2014r.  Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu przez 2 godziny. Zostanie przeprowadzonych 8 spotkań dla każdej z grup.

DLA KOGO?
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci będących ofiarami przemocy i współuzależnionymi Zajęcia będą przeznaczone dla dzieci w wieku 8 do 16 lat z podziałem na dwie grupy. W każdej grupie będzie mogło wziąć udział 10 osób.

PO CO?
Zajęcia dadzą możliwość wzmocnienia umiejętności komunikacyjnych, współpracy z innymi rówieśnikami, wyrażania emocji i rozwiązywania konfliktów. Ze względu na swój charakter i realizowane cele – edukacyjne, rozwojowe, terapeutyczne dadzą możliwość zaspokojenia i kompensacji ważnych potrzeb uczestników w zakresie kontaktu z rówieśnikami, aktywności, samodzielności, przynależności, akceptacji i uznania. Dzięki realizacji celów edukacyjnych dziecko zdobędzie wiedzę o sobie samych i innych