Konferencja

Print Friendly, PDF & Email

27 sierpnia 2014 odbyła się konferencja, która miała na celu pomóc spojrzeć na zjawisko stereotypów odnośnie płci i przemocy domowej. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń  osób pracujących ze zjawiskiem przemocy i współuzależnienia oraz było okazją do dyskusji w tym temacie.
W konferencji udział wzięły osoby, które pracują z osobami współuzależnionymi – pracownicy OIK, przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratorzy, policjanci a także ich klienci czyli osoby współuzależnione.
Podczas trwania konferencji zostały przedstawione 2 wykłady seminaryjne. Pierwszy poprowadziła Pani Edyta Otczyk na temat „Roli kobiety i mężczyzny a stereotypów. Drugie wystąpienie Panią Beaty Klocek dotyczyło „Stereotypów a przemocy domowej”.
W spotkaniu wzięła udział  grupa kobiet, które uwolniły się z przemocy. Zaprezentowały one ciekawą sztukę teatralną przedstawiającą trud wyzwolenia się z błędnego mechanizmu przemocy domowej.