Warsztaty twórczego rodzicielstwa

Print Friendly, PDF & Email

Na każdym etapie rozwojowym dziecka rodzice spotykają się z rozmaitymi problemami, trudnościami wychowawczymi. W związku z powyższym proponujemy warsztaty, których celem jest poszerzenie umiejętności wychowawczych, wypracowanie nowych konstruktywnych i skutecznych metod reagowaniu na kłopotliwe zachowania dziecka. Warsztaty będą odbywać się raz w tygodniu przez trzy godziny.

Można wziąć udział w całym bloku tematycznym lub w poszczególnych spotkaniach.

Trening będzie przeprowadzony w małych grupach.

Termin  rozpoczęcia warsztatów: wrzesień 2013

Trwają zapisy, szczegółowe terminy zostaną podane po zebraniu grupy. Liczba miejsc ograniczona.

Cennik dostępny będzie wkrótce.