Author Archive: admin

Zajęcia socjoterapeutyczne (grupa starsza)

Na zajęciach socjoterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej i starszej zajmowano się uczuciami i emocjami, ich rozpoznawaniem, wyrażaniem a także uczeniem się rozumienia i akceptowania własnych i cudzych uczuć.  Zagadnieniami związanymi z własną tożsamością i niepowtarzalnością oraz kształtowaniem pozytywnej samooceny. Przeżywanie uczuć…
Czytaj

Zajęcia profilaktyczne

Odbywały się od września do listopada 2014. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Były podzielone na trzy bloki tematyczne, na każdy z nich przypadały dwa spotkania. Łącznie dla tej grupy przeprowadzono…
Czytaj

Konferencja

27 sierpnia 2014 odbyła się konferencja, która miała na celu pomóc spojrzeć na zjawisko stereotypów odnośnie płci i przemocy domowej. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń  osób pracujących ze zjawiskiem przemocy i współuzależnienia oraz było okazją do dyskusji w tym temacie.

Orzesze miasto przyjazne rodzinie

Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” od lutego tego roku rozpoczął realizację projektu „Orzesze Miasto przyjazne rodzinie” W ramach projektu w marcu rozpoczną się: warsztaty psychoedukacyjne – Spotkania te będą zawierać elementy psychoedukacyjne przeznaczone dla osób współuzależnionych,…
Czytaj

Bez stresu – warsztaty radzenia sobie

Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” od lutego tego roku rozpoczęło realizację projektu „Bez stresu – warsztaty radzenia sobie”. W ramach projektu oferujemy: Cykl warsztatów radzenia sobie, których celem jest rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem, z…
Czytaj