Coaching – nowa oferta Stowarzyszenia

Coaching to towarzyszenie drugiej osobie w procesie wzmacniania pożądanych dla niej zachowań, myśli i przekonań.  Jest to sposób rozwoju w, którym coach wspiera swojego rozmówcę, wykorzystując różne metody, w lepszym poznaniu siebie, swoich możliwości i przekonań. Celem procesu jest między…
Czytaj

Warsztaty Oswajania Stresu dla dzieci

Warsztatach Oswajania Stresu dla dzieci STRES JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM ŻYCIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, NAWET TEGO NAJMŁODSZEGO…. NIE MOŻEMY SPRAWIĆ BY ZNIKNĄŁ, ALE MOŻEMY POMÓC TWOJEMU DZIECKU GO OSWOIĆ… Dzięki Warsztatom Oswajania Stresu Twoje dziecko: pozna wielobarwną paletę emocji, nauczy się rozpoznawać…
Czytaj

Zajęcia socjoterapeutyczne (grupa starsza)

Na zajęciach socjoterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej i starszej zajmowano się uczuciami i emocjami, ich rozpoznawaniem, wyrażaniem a także uczeniem się rozumienia i akceptowania własnych i cudzych uczuć.  Zagadnieniami związanymi z własną tożsamością i niepowtarzalnością oraz kształtowaniem pozytywnej samooceny. Przeżywanie uczuć…
Czytaj

Zajęcia profilaktyczne

Odbywały się od września do listopada 2014. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Były podzielone na trzy bloki tematyczne, na każdy z nich przypadały dwa spotkania. Łącznie dla tej grupy przeprowadzono…
Czytaj

Konferencja

27 sierpnia 2014 odbyła się konferencja, która miała na celu pomóc spojrzeć na zjawisko stereotypów odnośnie płci i przemocy domowej. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń  osób pracujących ze zjawiskiem przemocy i współuzależnienia oraz było okazją do dyskusji w tym temacie.